Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LISTIG lis3tig2, adj. -are. adv. -EN (†, Ling As. 363 (1833)), -T.
Ordformer
(lijst- 1543c. 1580. list- 1525 osv. läst- 1709. -ig(h) 1526 osv. -og(h) 15251541. -ug(h) 1526c. 1680)
Etymologi
[fsv. listogher, skicklig, kunnig, svekfull; jfr d. listig, isl. listugr, got. listeigs, t. listig; avledn. av LIST, sbst.1]
1) om person (l. djur): som begagnar sig av l. är fallen för list, slug, förslagen; i sht i nedsättande bem.: bedräglig, falsk, illfundig, svekfull; ss. adv.: på ett förslaget l. svekfullt sätt. VarRerV 59 (1538); möjl. äv. till LIST, sbst.1 1. Lucidor (SVS) 55 (c. 1670). Finnes .. någon (av parterna i en rättegång) .. med Skiälens innehållande och upskiutande .. listigt omgå (så osv.). StadgRätteg. 1695, s. B 1 a. Listig som räfven. MontLouis FrSpr. 291 (1739). Du är listig / Som kommer, när du ej behöfves längre (vid arbetet). Hallström GrAntw. 36 (1899). Bergman LBrenn. 154 (1928). — jfr ARG-, HINDER-, ILL-, KLOK-LISTIG.
2) om handling l. föremål o. d.
a) om beteende l. förehavande o. d.: som vittnar om l. är uttryck för list l. slughet l. svekfullhet l. falskhet; äv. (vard., föga br.) övergående i bet.: klyftig, skarpsinnig, klok. Hans listoge anslagh. G1R 2: 119 (1525). Månge bedräghelige och listige ord. RA I. 1: 274 (1540). Villfarelsens listiga anslag. Ef. 4: 14 (Bib. 1917). De var då inte vidare listit! Östergren (1931). — jfr ARG-, BITTER-, HINDER-, ILL-, IN-, MARG-LISTIG.
b) (†) om föremål l. redskap o. d.: som användes på ett listigt l. svekfullt sätt; i sht i bild. Vndslipper tu thesse här Fienders (dvs. ondt sällskaps, köttets, djävulens) listige Snara (så osv.). Arvidi 181 (1651). Tvetydiga rykten / Spridde han ut bland folket och nyttjade listiga vapen. Adlerbeth Æn. 30 (1804).
c) (†) övergående i bet.: som vinnes l. uppnås gm list? En listigh fruchtsamheet (dvs. överflöd). Forsius Fosz 470 (1621).
Ssg: (1) LISTIGT-VIS, adv. (†) på ett bedrägligt l. listigt sätt. Biberg 3: 507 (c. 1823). Spongberg Soph. 79 (1866).
Avledn.: LISTIGHET, r. l. f. [fsv. listoghet; jfr mnt. listicheit] till 1; äv. konkret, om handling l. beteende. Mark. 7: 22 (NT 1526). Listigheet är icke wijsheet. Syr. 19: 19 (Bib. 1541). Mutor, skencker eller andra listigheter. Falck Und. 128 a (1558). Then som listigheet kan bedrifwa. Forsius Fosz 512 (1621). Lindqvist Dagsl. 3: 99 (1904; pl.). jfr ARG-, HINDER-, ILL-LISTIGHET.

 

Spalt L 842 band 16, 1940

Webbansvarig