Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LINK liŋ4k, n.; best. -et.
Etymologi
[vbalsbst. till LINKA]
(föga br.) linkande. Holmberg 1: 376 (1795). Här komma de alla i link och i kut. / Käring in, flicka ut! Karlfeldt Hösth. 56 (1927).

 

Spalt L 814 band 16, 1940

Webbansvarig