Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LINGVISTIK liŋ1visti4k, stundom liŋ1gv-, r. l. f.; best. -en.
Ordformer
(förr äv. -ngu-)
Etymologi
[jfr t. linguistik, eng. linguistics, pl., fr. linguistique; till LINGVIST]
språkv. språkvetenskap, språkforskning; förr äv.: kunskaper på det språkvetenskapliga området; numera företrädesvis om (den gren av språkvetenskapen som sysslar med) historisk språkforskning, språkhistoria; motsatt: filologi. SvLitTidn. 1819, sp. 279. (F. d.) Professor i nyeuropeisk lingvistik (vid Göteborgs högskola). SvStatskal. 1940, s. 714.

 

Spalt L 798 band 16, 1940

Webbansvarig