Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LILLEPUTT lil3e~put2, ngn gg 104, äv. LILLEPYTT ~pyt2 resp. ~pyt4, m.||ig.; best. -en; pl. -ar (Wulf Köppen 2: 33 (1799) osv.) l. -er (TLäk. 1833, s. 216 osv.).
Ordformer
(lili- 18331909. lill- (i ssgr) c. 1835 (: lillpytsglasen)1924 (: lillputtsjö). lille- c. 1769 osv. lilli- 17991926. -put 18331922. -putt 1859 osv. -pyt c. 1835 (: lillpytsglasen). -pytt c. 17691923)
Etymologi
[liksom d. lil(l)iput av eng. Lilliput, namnet på det av pygméer bebodda landet i Swifts roman Gulliver’s Travels (1726), l. Lilliputian, invånare i detta land. Ordet har i sv. anslutit sig till LILLA, adj.2, o. PUTTE, sv. dial. pytt, liten pojke]
1) eg.: invånare i landet Lilliput; om ovanligt småväxt person, pygmé, dvärg, pyssling; äv. oeg. o. bildl. Bellman (BellmS) 4: 31 (c. 1769; ss. personnamn). Var fin! / du ärans skojare. / Odödlighetens lillepytt! Thorild (SVS) 1: 110 (1784). Efter du nödvändigt så vill, lillepytt, skall jag uppsticka dig på mitt spjut. Topelius Läsn. 1: 26 (1865; sagt av Goliat). En rad lilleputtar till bärare. Lo-Johansson StädAnsikt. 51 (1930).
2) i (vanl. tillfälliga) ssgr för att beteckna ngt ss. mycket litet o. diminutivt, miniatyr-.
Anm. Namnet på pygméernas land, Lilliput, förekommer i bildl. anv. i språkprovet: I din beundrans lilliput, / Hvem gaf dig in, at (osv.). Thorild (SVS) 1: 107 (1784; förklarat i förf:s Notermed: lilla verlden af din dyrkan).
Ssgr (i allm. till 2): LILLEPUTT-, äv. LILLEPUTTS-ARMÉ.
(1) -ARTAD, p. adj. dvärgartad. —
-GLAS. (tillf.) Wadman 2: 31 (c. 1835).
-ROS. trädg. törnrosarten Rosa Lawrenceana Sweet. HbTrädg. 5: 90 (1874).
-STAT.
Avledn.: LILLEPUTTISK, adj. (numera föga br.) adj. till 1: lilleputtartad. Sturzen-Becker 2: 107 (1861). Lilliputiska löfkojor och mikroskopiska nejlikor. Hedberg Loti Ökn. 172 (1895).

 

Spalt L 759 band 16, 1940

Webbansvarig