Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LILJEKONVALJE lil1jekonval4je l. 10032, äv. (i vissa trakter) 40~010 l. 30~020, äv. (i vissa trakter) LILJEKONVALJ lil1jekonval4j l. 40~01 l. 30~02; l. KONVALJE konval4je l. 032, äv. (i vissa trakter) KONVALJ konval4j, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er (Bromelius Chl. 57 (1694) osv.) ((†) -vallar Billberg BotScand. nr 9 (1822), Henriksson Växt. 78 (1911; fr. Gotl.)); äv. (numera bl. i Finl., starkt bygdemålsfärgat) LILJEKONVALJA, r. l. f.; best. -an; pl. -or. Anm. I ä. tid användes den nylat. formen lil(l)ium convallium äv. ss. svensk beteckning. Rudbeck HortBot. 66 (1685), Kalm VgBah. 34 (1746); jfr: LilliomConvalion brenvin. VinkällRSthm 1590. I ssgr användes tidigast nylat. gen.-form: lilij Conuallij wattn. SthmTb. 30/10 1584. Lilij Convallij Blomster. IErici Colerus 1: 120 (c. 1645).
Ordformer
(lelle- 1745. lil(l)- 17451868. lilj- (i vers) 1888 (: Liljkonvaljedofter)1927. lil(l)je- (lil(l)ie-, -liä-) 1672 (: LillieCovallie-watn), 1697 osv. lille- 16941912 (fr. Ångermanl.). lillien-, liljen- 16981864. ko- (co-) 1672 (: LillieCovallie-watn)1915 (fr. Åland). kon- (con-, kån-) 1694 osv. kong- 1745 (fr. Västergötl.). kung- 1845 (fr. Gotl.)1911 (fr. Gotl.). -kunning- 1845 (fr. Gotl.)1911 (fr. Gotl.). -valie 1679 (: liliäKånwalie win)1839. -valj 18851927. -valja 17981915 (: Liljekovaljor, pl.; fr. Åland). -valje (-vallje) 1756 osv. -vall 17651911 (fr. Bohusl.). -valle 1745 (fr. Småland)1912 (fr. Hall.). -vallie 1672 (: LillieCovallie-watn)1755)
Etymologi
[jfr d. liljekonval, t. lilienkonval; av (ny)lat. lilium convallium, eg. ”dalarnas lilja”, användt av Vulgata i översättningen av HögaV 2: 1 (se under LILJA 1 d γ); jfr holl. lelie der dalen, eng. lily of the valley, fr. lis des vallées. Formerna konvalje, konvalj äro elliptiska för liljekonvalje, -konvalj. I formerna lille-, lelle-, lill- torde anknytning i viss mån ha skett till LILLA, adj.2]
liljeväxten Convallaria majalis Lin., med en ensidig klase av små, vita, klockliknande blommor som äro kända för sin vällukt; äv. om drog av blommorna; äv. (i formen konvalje, konvalj o. d.) ss. senare led i ssgr, om andra arter av släktet Convallaria Lin. Plocka (lilje)konvaljer. Bromelius Chl. 57 (1694). 5 lod lille-covallie. Warg 665 (1755). Uppå golfvet skall hon så / Liljor och konvaljer små (för att pryda stugan). Hedborn Minne 160 (1835). Tusenskönor och konvaljer växa ända intill randen / af en liten bäck. Rydberg Dikt. 1: 101 (1878, 1882). — jfr EKORR-, HJÄRT-, HJÄRTBLADS-, IS-, KANT-, KRANS-KONVALJE m. fl. — särsk. (i vitter stil) i personifikation. CIHallman 263 (1778). Kung Liljekonvalje af dungen. Fröding Stänk 58 (1896).
Ssgr: A: LILJEKONVALJ- l. LILJEKONVALJE- l. KONVALJ- l. KONVALJE-BLOMMA, r. l. f.
1) blomma av liljekonvalje; äv. om drog av dessa blommor. ApotT 1698, s. P 3 a.
2) (†) växten liljekonvalje. AfhNaturv. 2: 75 (1831; fr. Dalarna). Dybeck Runa 1845, s. 58 (fr. Dalarna).
-BRÄNNVIN. (liljekonvalj(e)- 1759 osv. liljekonvaljs- 1900) (förr) brännvin med tillsats av liljekonvaljblommor. Haartman Sjukd. 216 (1759). Engström Glasög. 183 (1911).
-BUKETT.
-BÄR.
-DOFT.
-GRODD. (konvalj(e)-) trädg. till drivning l. utplantering lämplig rotstock av liljekonvalje; i sht i pl. 2NF 5: 679 (1906).
-SPIRA, r. l. f. (mindre br.) i sht trädg. drivgrodd av liljekonvalje. Abelin TrInomh. 130 (1904). Sonesson HbTrädg. 991 (1926).
-STÄNGEL.
-TE, n. (förr) jfr -VATTEN. Darelli Sockenapot. 136 (1760).
-VATTEN. (förr) farm. destillat på liljekonvaljblommor. Utterman Ertmann C 4 b (1672). ApotT 1739, s. 6.
B (†): LILJEKONVALJEN-KONSERV. jfr KONSERV 1. ApotT 1698, s. 16. Därs. 1739, s. 18.
C (föga br.): LILJEKONVALJS-BRÄNNVIN, se A.

 

Spalt L 750 band 16, 1940

Webbansvarig