Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LIKMÄTIGT, adv., se likmätig, adj.

 

Spalt L 727 band 16, 1940

Webbansvarig