Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LIDER li4der, n.; best. lidret; pl. =; best. lidren l. liderna; förr äv. LIGER, n. (Anm. Lind (1749) upptar formen liger ss. m., medan lider angives ss. n.); best. ligret.
Ordformer
(lid(h)er (lij-) 1579 osv. lidre 1773. liger 1678c. 1755 (angivet ss. vulgärt). lijher c. 1645 (: wahgnslijher). lijr 15551656 (: Wädhlijret, sg. best.))
Etymologi
[besläktat med got. hleiþra, f., tält, hydda; till den ieur. roten kli, böja, slutta (jfr KLINO-, LID, sbst.3, m. fl.)]
(i sht i vissa trakter) uthusbyggnad av trä med tak uppburet av stolpar l. dyl. o. stundom försedd med väggar av bräder, vilken antingen är fristående l. ansluten till vägg å annan byggnad o. som är avsedd för förvaring av redskap, vagnar, ved, foder o. dyl. l. till skydd för rägn; skjul. GripshR 1555, s. 28 a. Hwar Gästgifware eller Tafwerne .. skal .. wara försedd och försorgder medh .. ett godt stort Lijder, hwarest Wagnar och Slädar förtäckt ställas kunne. Stiernman Com. 2: 661 (1651). Den västra längan i gården (dvs. Karlsgården i Järvsö) består av lider, stall och bodar. Fatab. 1931, s. 216. jfr: Skiul .. (säges) mycket här nedre i landet; men .. efter den Upländska talarten (heter det) .. lider. Hof Skrifs. 167 (1753). — jfr FODER-, GÖDSEL-, HALM-, HÖ-, PORT-, REDSKAPS-, VAGNS-, VED-LIDER m. fl.
Ssgr: LIDER-BYGGNAD. (i skriftspr.) Palmberg Hels. 188 (1889). 3NF 7: 443 (1927).
-TAK.
-VÄGG.

 

Spalt L 643 band 16, 1940

Webbansvarig