Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LIBERSPANN, m.; best. -en.
Etymologi
[ssg med SPANN, sädesmått; förra ssgsleden möjl. till lat. liber, fri (jfr LIBERISK)]
(†) viss skatteavgift som frälsebönder hade att erlägga. LReg. 29 (1602). SUFinlH 1: 193 (1602).

 

Spalt L 623 band 16, 1940

Webbansvarig