Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LIBERI, sbst.1, l. LIBRI, sbst.1, m. l. f. (2Mack. 2: 13 (Bib. 1541), Wallenius Proj. F 4 a (1682)) l. n. (Svart G1 120 (1561), Wallenius Proj. F 4 a (1682); best. -et l. -t; pl. = l. -er; l. LIBRERI, sbst.; pl. -er; l. LIVERI, sbst.1, n.; best. -et.
Ordformer
(liberi(j) 15381749. libreri 1685. libri(i) 15411716. libry 1561. liveri 1854)
Etymologi
[jfr ä. t. liberei, eng. library, fr. librairie, it. o. span. libreria, ävensom lat. libraria, boklåda, bokhandel, librarium, bokskrin, mlat. librarium, bibliotek; till lat. librarius, som hör till l. har samband med böcker o. d., till liber, bok (se LIBRETT)]
(†) bibliotek. VarRerV 32 (1538). 2Mack. 2: 13 (Bib. 1541). Alexandria, här haffuer Ptolomeus Philadelphus ett skönt Liberij vprättat. Lælius Bünting Res. 1: A 3 a (1588). Brunius Metr. 300 (1854). — jfr BOKSKOLE-LIBRI.

 

Spalt L 622 band 16, 1940

Webbansvarig