Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LIBER, sbst.1, r. l. m. l. f.; best. -n; pl. librer l. =; l. LIBRA, r. l. f.
Ordformer
(liber 1808c. 1875. libra 18211891)
Etymologi
[av lat. libra, våg, viss viktenhet. — Jfr DELIBERERA, EKVILIBER, EKVILIBRIST, LIBELL, sbst.2, LIBRATION]
(†) inom medicinalvetenskapen förr använd viktenhet motsvarande 356,3 gram. EconA 1808, aug. s. 98. Falkman Mått 1: 432 (1884). WoJ (1891). — jfr CIVIL-LIBER.

 

Spalt L 620 band 16, 1940

Webbansvarig