Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LIBELL libäl4, sbst.2, r. l. f.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. libelle; av lat. libella, vattenpass, till libra, våg (se LIBER, sbst.1)]
1) tekn. vattenpass; särsk. om den del av ett vattenpass som innesluter gasblåsan. JernkA 1839, s. 227. HufvudkatalSonesson 1920, 3: 208. — jfr DOS-, RÖR-LIBELL.
2) miner., fys., kem. i mineral l. kristall förekommande gasblåsa i vätskeinneslutning. Nathorst JordH 522 (1891).

 

Spalt L 620 band 16, 1940

Webbansvarig