Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LETA le3ta2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se avledn.)
Ordformer
(le(e)t(h)a 1538 (: letare), 15471893, 1926 (: Letkullor). lit- 1712 (: litkläde)1907 (: Litmåra))
Etymologi
[fsv. lita, sv. dial. lita, let(t)a, lätta; jfr isl. lita; till LET, sbst.]
(numera bl. i vissa trakter, starkt bygdemålsfärgat) färga (se FÄRGA, v.1 2). GripshR 1546—47. Leta Kläde. Forsius Min. 141 (c. 1613). Lindestolpe Färg. 86 (1720). Lundell (1893; folkmål).
Ssgr (jfr ssgrna under LET, sbst.): A: LET-BARK. (den förr till färgning använda barken av) busken Rhamnus frangula Lin., brakved; jfr -TRÄD. AfhNaturv. 1: 178 (1830; fr. Dalarna).
-BLOMSTER. om vissa förr till färgning använda växter.
a) Anthemis tinctoria Lin., färgkullor; jfr -KULLA. Linné Fl. nr 698 (1745). Lyttkens Ogräs 18 (1885).
b) Succisa pratensis Moench. (Scabiosa succisa Lin.), knappvädd, ängsvädd. Rothof 715 (1762).
-GRÄS. (let- c. 1870 osv. lete- 16581756) om vissa förr till färgning använda växter; särsk. = -MÅRA. OrdnLilleTull. 1658, s. A 2 a. Cannelin (1921).
-KLÄDE. (†) färgad klädnad. Spegel (1712).
-KULLA, r. l. f. = -BLOMSTER a; i sht i pl. Gosselman BlekFl. 146 (1865). Bolin Åkerogräs. 101 (1926).
-LAV. färglav (se under FÄRGA, v.1 ssgr). Fries Ordb. 68 (c. 1870). särsk. om arten Parmelia omphalodes Ach.; äv. i uttr. brun letlav. Acharius Lich. 114 (1798). Fries Ordb. 166 (c. 1870: Brun Letlaf).
-MOSSA. = -LAV. Linné Fl. nr 1075 (1755; fr. Smål.).
-MÅRA. växten Galium boreale Lin., vitmåra; jfr -GRÄS. AfhNaturv. 1: 165 (1830; fr. Dalarna). LandtbrTDal. 1907, juni s. 27 (fr. Dalarna, folkspr.).
-TRÄD. växten Rhamnus frangula Lin., brakved; jfr -BARK. Kröningssvärd FlDal. 57 (1843).
B (†): LETA-GARN, se C.
C (†): LETE-BLOMST. i uttr. gul leteblomst, växten Chrysanthemum segetum Lin., guldkrage, solsicka. Tillandz B 2 b (1683).
-GARN. (leta- 1657. lete- 1676) garn som är färgat l. avsett att färgas. VRP 1657, s. 1084. VDAkt. 1676, nr 338.
-GRÄS, se A.
Avledn.: LETARE, sbst.1 (sbst.2 se sp. 557), m. [fsv. litare] (†) färgare. VarRerV 14 (1538). Schroderus Comenius 503 (1639).

 

Spalt L 551 band 15, 1939

Webbansvarig