Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LESEN le4sen, sbst.
Etymologi
[av t. lesen, pl. av lese, utplockning, stick i kortspel, till lesen, plocka, hopsamla, läsa (se LÄSA); jfr d. læs, n.]
spelt. största antalet stick som ngn av medspelarna får i (det numera knappast brukliga) kortspelet piket. Düben Talism. 4: 11 (1817). Får hvardera spelaren 6 stick, säges lesen stå och räknas vid nästa spel för 20. Lindskog Spelb. 56 (1847). Klint (1906).

 

Spalt L 550 band 15, 1939

Webbansvarig