Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LERA le3ra2, sbst.3, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[av t. leer(e), lehr(e), modell, schablon m. m., eg. samma ord som t. lehre, lära (se LÄRA, sbst.)]
repslag. äggformigt trästycke med i längdriktningen gående spår vari dukterna löpa; jfr KÄRING 5 e. UB 6: 411 (1874). 2NF 22: 1439 (1915).

 

Spalt L 549 band 15, 1939

Webbansvarig