Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LEOPARD le1ωpa4rd l. -o- l. -å-, m. l. r.; best. -en, förr äv. i best. anv. utan slutartikel; pl. -er.
Ordformer
(lepard (lee-) 15631621. leiopard 1561. leipardus 1621. leyparden, sg. best. 1621. leopard (-parth) 1541 osv. leopolder, pl. 1701. lub(b)ert(h) 1553. lupard, lupart 1621. lupert(h) 15531554)
Etymologi
[fsv. lebardh, lebardhe, motsv. d. leopard, senisl. leóparðr, léparðr, hlébarðr, t. leopard (mht. lēbart(e)), eng. leopard (meng. äv. lebard, lubard), fr. léopard (ffr. leopard, leupard, lebard); av senlat. leopardus, av lat. leo (se LEJON) o. pardus (se PARD). Djuret ansågs i ä. tid vara en hybrid mellan lejon o. ”pard”]
1) det till kattdjuren hörande, för sitt fläckiga skinn bekanta rovdjuret Felis pardus Lin., panter; äv. (ss. senare led i ssgr) om andra kattdjur (se JAKT-, SJÖ-, SNÖ-LEOPARD). The Leoparders bergh. HögaV 4: 8 (Bib. 1541; Bib. 1917: pantrarnas). Det var en ganska skiön Leopard med de aldrarenaste fleckar öfver hela kroppen. DeFoë RobCr. 33 (1752). Smidig som en leopard. Lindström Alex. 137 (1931). — särsk. [i ä. tid med anslutning till Jer. 13: 23 (Bib. 1541): Kan ock en Ethioper förwandla sina hwdh, eller en Parde sina flecker; senare till eng. the leopard does not change his spots] i uttr. som med hänvisning på leopardens fläckar framhålla att naturen icke låter ändra sig. E. H. Excellens ordh äro sanna, nemligen att en leopard han ombyter ej sin huudh. Rudbeck Bref 200 (1684). Leoparden förlorar minsann ej sina fläckar. Knorring Skizz. II. 1: 243 (1845). Kan leoparden byta bort sina fläckar? Nyström NKina 2: 229 (1914).
2) herald. om avbildning av en leopard, använd ss. vapenbild; särsk. [jfr t. der gelöwte leopard] oeg., om avbildning av ett (gående) lejon med huvudet vändt mot åskådaren. Fru Margareta, her Magnus Håkonssons dotter, som förer Leioparden. HH XIII. 1: 1 (1561). Skölden .. har i qvadreradt vapen Frankrikes liljor och Englands leoparder. 3SAH 12: 167 (1897). Fleetwood Herald. 55 (1917).
3) om (beredt) skinn av leopard. SkinnkamRSthm 1553—54, s. 7.
Ssgr: A: (jfr 3) LEOPARD-HUD. (leopard- 1662 osv. leoparde- 1614. leopards- 1800) Petreius Beskr. 2: 165 (1614).
(3) -MUFF. (förr) BoupptSthm 18/11 1673.
(jfr 3) -SKINN. (leopard- 1686 osv. leoparde- 15481563) HH 2: 24 (1548).
-UNGE.
B (†): LEOPARDE-HUD, -SKINN, se A.
C (†): LEOPARDS-HUD, se A.

 

Spalt L 536 band 15, 1939

Webbansvarig