Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LEJDA, v.1 -ade. vbalsbst. -NING (OxBr. 12: 198 (1618)).
Etymologi
[avledn. av LEJD, sbst.1; jfr FREJDA: FREJD, HÄVDA: HÄVD]
(†)
2) = LEJA, v.2 2. För någon tiidh sedhan plegade wij leida oss arbetare til slotzens behooff. BtFinlH 3: 254 (1550).
3) = LEJA, v.2 3 b. Allom vitterligit ähr, att med legdningen (av soldater) är richtigt tilgåt. OxBr. 12: 198 (1618).

 

Spalt L 481 band 15, 1939

Webbansvarig