Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LEDGA, v. -ade.
Etymologi
[bildat till LEDA, v.2, efter mönster av GLÖDGA, NÖDGA m. fl.]
(enst., †) ledsaga, leda, föra. Från Persien min fäders land / Har migh ey alt gått jämpt i hand / Til thes jagh sidst til denna by / Är ledgat aff en Stierna ny. Kolmodinus Gen. C 3 b (1659).

 

Spalt L 425 band 15, 1939

Webbansvarig