Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LEDAD le3dad2, p. adj.
Etymologi
[jfr dan. o. nor. leddet; avledn. av LED, sbst.1; jfr LEDA, v.1]
försedd med ledgångar l. flera (rörligt förbundna) leder; bestående av l. indelad i led(er) l. ett antal likartade avdelningar; jfr EN-, FLER-, FÅ-, MÅNG-, O-, SEX-, TRE-, TVÅ-LEDAD m. fl. — särsk.
1) till LED, sbst.1 1 (slutet). (Träfigurer) med ledade lemmar (att användas som marionetter). Hirn Barnlek 194 (1916).
2) bot. till LED, sbst.1 5. Hartman Fl. XI (1820). Ledade stjelkar. Fries Växtr. 207 (1884). LAHT 1895, s. 145.
3) (i sht i fackspr.) till LED, sbst.1 6 o. 7. Räfsorna (på slåttermaskinens avläggare) upplyftas derigenom, att en del af snäckan, som är ledad, höjes medelst en af köraren skött häfstång. TT 1874, s. 162. Då det vid vissa arbeten är nödvändigt att gräfarmen är ledad, levereras gräfmaskinen .. äfven med två eller tre sådana leder. HufvudkatalSonesson 1920, 2: 168. — särsk.
a) bot. motsv. LED, sbst.1 7 b. Ledade skidor. Elfving Kulturv. 113 (1895).
b) byggn. motsv. LED, sbst.1 7 c. TT 1897, Byggn. s. 8. Den grekiska typen (av sarkofager), vilken är dekorerad runtom och mera klart arkitektoniskt ledad (än den romerska). Roosval FornkristK 41 (1933).
4) zool. till LED, sbst.1 8. Linné MusReg. 42 (1754). (Insekterna ha) på hufvudet två ledade spröt (antenner), med hvilka de lukta och känna. Berlin Lrb. 56 (1876). Kroppen (på leddjuren) är afdelad i leder, hvilka i regeln äro försedda med ett par ledade bihang. LfF 1908, s. 56.

 

Spalt L 417 band 15, 1939

Webbansvarig