Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LED, sbst.4, n. (Forsius Fosz 437 (1621), Ps. 1695, 210: 6), äv. m. l. f. (Forsius Fosz 275 (1621)).
Etymologi
[av mnt. let l. t. leid, urspr. substantivering av LED, adj.]
(†) ngt ondt; smärta, kval, lidande. Mÿn sÿnder the göra migh ledh. Visb. 2: 52 (c. 1600). Hon swoor henne altå försan, / .. At hwarken aff lust eller leedh, / Någrom skullet blifwa kungiord. Forsius Fosz 183 (1621). Står vp af synden lede, / Som ehr bortdrager alt för wijdt / Från Gudh i ewig wrede, / Från salighet, i ewigt leed. Ps. 1695, 207: 1. Ihre (1769). — jfr HJÄRTE-LED.

 

Spalt L 397 band 15, 1939

Webbansvarig