Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LAXÖRING lak3s~ö2ring l. 2ring, m. l. r.; best. -en; pl. -ar; äv. (i vissa trakter) LAXÖRE 2re l. 2re l. LAXÖREN 2ren l. 2ren, oböjl. sbst. med koll. bet.; förr äv. LAXÖRAD, m. l. r.; best. -en (AktsamlKungsådreinst. 309 (1765)); förr äv. LAXÖR l. LAXÖRA l. LAXÖRON, oböjl. sbst. med koll. bet.
Ordformer
(-ör c. 16001772. -öra 1825. -örad 17641765 (: laxöraden, sg. best.). -öre 18951910, 1921 (: laxörevatten). -ören 15891895. -ö(h)ring 1557 osv. -öron 16901746)
Etymologi
[jfr d. laksörred, nor. laksörret; av LAX, sbst.1, o. ÖRING resp. variantformer härtill]
(varietet av) laxfisken Salmo trutta Lin.; särsk. om de större varieteterna (ss. havslaxöring); äv. om unge i visst utvecklingsstadium av blanklaxen (Salmo salar Lin.); äv. koll. o. ss. maträtt; jfr FORELL. HovförtärSthm 1557 A, s. 1. Hiärne Suurbr. 60 (1679). Laxöron vanckar på många ställen ther älfver ock strömmar äro, rinnande i hafvet. Œdman Bahusl. 33 (1746). Cederström Fiskodl. 194 (i handl. fr. 1772). Foreller äro hvita i köttet, men Laxöra är röd. Schartau FrKock. 172 (1825). Kokt laxöring. Hagdahl Kok. 344 (1879). Lilljeborg Fisk. 2: 514 (1888; om unge av blanklax). En liten ström .. öfverfull af smärre laxöre. GHT 1895, nr 208 B, s. 3. Hammarström Sportfiske 16 (1925).
Ssgr: A (i vissa trakter): LAXÖRE-GARN, -VATTEN, se C.
B: LAXÖRING-FORM, se C.
C: LAXÖRINGS-FISKE. äv. konkret, om fiskeplats l. fiskebyggnad för fångst av laxöring. MeddLantbrStyr. 1927, 5: 97.
-FORM; pl. er. (-öring- 1929. -örings- 1925) om varietet av laxöring. Hammarström Sportfiske 275 (1925).
-GARN. (-öre-) garn (se d. o. 2 a) för laxöringsfiske. KatalIndUtstSthm 1897, s. 221.
-PASTEJ. (-örons-) (förr) pastej på laxöring. Rålamb 14: U 3 a (1690).
-SPÖ. metspö för laxöringsfiske. Balck Idr. 2: 260 (1887).
-VATTEN. (-öre- 1921. -örings- 1925) om vatten(drag) där laxöring förekommer. SvD(A) 1921, nr 89, s. 5.
D (†): LAXÖRONS-PASTEJ, se C.

 

Spalt L 377 band 15, 1939

Webbansvarig