Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LAXERA lakse4ra, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(förr ngn gg ss. första led i ssg äv. laxir-)
Etymologi
[jfr t. laxieren; av lat. laxare, lösa m. m., avledn. av laxus, lös (se LAX, adj.). — Jfr LASCHERA, LAXAMENT, LAXATIV]
1) i sht med. göra (ngns) tarminnehåll löst (medelst laxermedel) så att avföring åstadkommes, åstadkomma avföring; om laxermedel äv.: värka lösande l. avförande; med beteckning för levande varelse ss. obj. äv.: åstadkomma avföring hos (ngn); förr äv. med buk l. dyl. ss. obj.: ”rensa”; med personsubj. äv.: intaga laxermedel. Peparrot .. laxerar Buken. IErici Colerus 1: 152 (c. 1645). Ibland kan fuller hända, at Kina-Barken laxerar. Lindestolpe Fross. 49 (1717). (Islandslav) laxerade mig ganska lindrigt. VetAH 1744, s. 172. I Städerne brukas .. at Laxera barnen med Mandelolja. PH 6: 3863 (1755). Florman Hushållsdj. 112 (1834). Ni bör er hålla hemma och laxera. VLitt. 3: 826 (1902). Vid sjukdomens början bör man laxera med ricinolja. Petrén EpidSj. 40 (1926).
2) (†) vara eftergiven (i fråga om ngt), släppa efter fordringarna på (ngt), minska.
a) med avs. på avgifter, pålagor, skatter: lindra. RP 9: 377 (1642).
b) med avs. på (militär) vakthållning: inskränka, indraga. RP 1: 40 (1627).
Ssgr (till 1; i sht med. o. farm.): A: LAXER-DRYCK. Hiärne Suurbr. 35 (1679). Lindgren Läkem. (1891, 1902).
-LIN. (numera föga br.) bot. växten Linum catharticum Lin., vildlin (som förr användes ss. laxermedel). SvBot. nr 250 (1806). Thedenius Skolbot. nr 164 (1854).
-MEDEL. avförande medel. VetAH 1756, s. 262.
-MOS. Darelli Sockenapot. 148 (1760). Lindgren Läkem. (1891, 1902).
-OLJA, r. l. f. Berlin Lsb. 228 (1852).
-PILLER. (laxir- 1675) Lindh Huuszapot. 209 (1675).
-PULVER. Palmchron SundhSp. 306 (1642). Lindgren Läkem. (1891, 1902).
-SALT, n. engelskt salt, bittersalt. Wallerius ChemPhys. II. 1—2: 145 (1765). Lindgren Läkem. (1902).
-TE, n. Darelli Sockenapot. 148 (1760). Lindgren Läkem. (1902).
-VIN. Roberg Beynon 208 (1697). Lindgren Läkem. (1891, 1902).
B: LAXERINGS-KUR; pl. -er. jfr KUR, sbst.3 1. 3NF 6: 8 (1926).

 

Spalt L 376 band 15, 1939

Webbansvarig