Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LAXAMENT, n.
Etymologi
[till LAXERA]
(†) motsv. LAXERA 2 (a): eftergift, lindring. Ankom bref ifrån Erfurdt, begärande laxament på uthlagorne. RP 9: 341 (1642).

 

Spalt L 376 band 15, 1939

Webbansvarig