Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LATITUD lat1itɯ4d (-ty´d Dalin), r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-tud 1744 osv. -tude 17461798. -tuden, sg. best. 1741 osv.)
Anm. I ä. tid förekommer äv. den lat. formen latitudo med lat. böjning. Rålamb 4: 44 (1690). Därs. 49 (: Latitudinem, ack. sg.). Rosenfeldt Nav. 6 (1693).
Etymologi
[jfr eng. o. fr. latitude, av lat. latitudo (gen. -dinis), bredd, avledn. av latus, bred. — Jfr LATIFUNDIUM]
1) geogr. o. astr. geografisk l. astronomisk bredd (se BREDD 5 a, b). Accurata Landt- ock siö-Chartor, hvilka föreställa orternas tilbörliga Situation så til Latituden i Norr ock Söder öfver Linien, som deras Longitude i Öster eller Väster. VetAH 1741, s. 264. Melanderhjelm Astr. 1: 42 (1795). SvUppslB (1933).
2) (i fackspr.) utrymme för handlingsfrihet l. valfrihet; område (inom en värksamhet o. d.) inom vars gränser olika tillvägagångssätt l. nyanser kunna medgivas; frihet att inom vissa gränser handla efter eget omdöme; jfr MARGINAL. Tegnér (WB) 8: 354 (1839). Hrr knektar ville hafva all möjlig latitud att handla ”efter omständigheterne”, när det vore fråga om att gå anfallsvis tillväga på en orolig folkhop. Liljecrona RiksdKul. 289 (1840). Att (i talspråk) .. i fråga om intervallerna smärre afvikelser kunna förekomma, ock att någon latitud för nyansering måste inrymmas åt individualiteten, den tillfälliga stämningen o. d. är väl ett förhållande, som äger rum i alla tungomål. Landsm. VI. 1: 14 (1885). — särsk. jur. om den skala (det utrymme) inom vars gränser domare äger att utmäta straffet för ett brott med hänsyn till förekommande förmildrande l. försvårande omständigheter; strafflatitud, straffskala. UtlFörslCriminallag 95 (1834). Vid återfall i brott, beroende på lättja, synes .. latituden (för internering) böra höjas, exempelvis till ett års minimum och fem års maximum. Thyrén StrafflRef. 1: 182 (1910).
Ssgr (i allm. till 1, geogr. o. astr.): LATITUD- l. LATITUDS-BESTÄMNING. (latituds-) Selander ÅrsbVetA 1837—41, s. 2.
-CIRKEL. (latitud- 1860 osv. latituds- 17951917) astr. storcirkel dragen på himmelssfären genom ekliptikans poler, breddcirkel. Melanderhjelm Astr. 1: 42 (1795). Oxenstierna Vanderdecken 88 (1865).
-GRAD. (latitud- 1852 osv. latituds- 17611869) Fennia XVI. 3: 25 (1761). Lindhagen Astr. 218 (1858).
-OBSERVATION. (latituds-) VetAH 1801, s. 272. Säkra Latituds och Longituds-observationer öfver orternes belägenhet. KrigVAT 1841, s. 253.
-SKILLNAD. (latituds-) skillnad mellan tvenne orters l. stjärnors latituder. Fock 1Fys. 87 (1853). Lindhagen Astr. 212 (1858).
(2 slutet) -SYSTEM. (latitud- 1848 osv. latituds- 1845) jur. BtRStP 1844—45, VII. 1: nr 93, s. 29. Minnesskr1734Lag 1: 172 (1934).
Avledn.: LATITUDINELL, adj. (i fackspr.) till 1: som har avseende på latituden. Den största latitudinella skillnaden mellan Rasbo och de andra fenologiska stationerna i Svealand utgör .. blott en breddgrad. MeddStatMeteorHydrA II. 1: 12 (1923).

 

Spalt L 353 band 15, 1939

Webbansvarig