Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LANSERA laŋse4ra, äv. lan-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(stundom, i sht förr, äv. lanc-)
Etymologi
[jfr t. lanzieren; av fr. lancer, eg.: slunga en lans, kasta, slunga, sätta i rörelse, sätta fart på; till lance (se LANS)]
A.
1) med avs. på sak (i sht ngt nytt, ss. uppfinningar, moder o. d.): införa i marknaden, införa bruket av; åstadkomma att (ngt) blir bekant, introducera (se d. o. 5). De lancerade nya uppfinningar. Edgren Kovalevsky 50 (1892). Han, som lancerade de utvikta kragarne och de smala frackskörten. Lindqvist Dagsl. 1: 64 (1898). När sättmaskinen först lanserades. SvD(A) 1929, nr 134, s. 12. Därs. 1934, nr 30, s. 18. — särsk.
a) med avs. på namn, uttryck, ord o. d.: föreslå till användning, införa användningen av. Ahrenberg Männ. 5: 117 (1910). Varje försök att lansera en svensk benämning (på en viss artikel) .. slås obarmhärtigt ned. SvD(A) 1930, nr 202, s. 6.
b) med avs. på litterära l. konstnärliga produkter o. d.: (gm reklam) göra allmänt bekant (o. läst osv.); äv. med avs. på författare, konstnär l. dyl.: (hjälpa fram o.) göra allmänt bekant (o. läst, studerad, uppskattad osv.), bana vägen för. Hvilken konst det är att skickligt ”lancera” ett litterärt arbete. GHT 1895, nr 255, s. 2. Jag ämnar lancera henne inom filmen, först hemma och sen där ute. Siwertz Varuh. 317 (1926).
2) med avs. på (nytt) företag (affär, värksamhet o. d.): sätta i gång med, börja med, ”starta”. NDA 1892, nr 283, s. 2. Hundkapplöpningarna, som .. först lanserades i England. SvD(A) 1927, nr 333, s. 11. Att Sverige var det land i Norden, som först lanserat glasframställningen. Seitz ÄSvGlas 35 (1936).
3) med avs. på förslag, förklaring, önskan o. d.: framföra, lägga fram, försöka vinna gehör för; kasta fram. VL 1906, nr 99 A, s. 2. (En viss) plan, som för tredje gången lancerades af det adlersparreska partiet. SvH IX. 1: 79 (1908). Att dessa krav lanserades utan stöd av .. ekonomiska kalkyler. DN 1929, nr 350, s. 3.
4) (föga br.) med avs. på person: skaffa (ngn) inträde (i ngns umgängeskrets), införa (i ngns umgängeskrets), ”introducera” (se d. o. 2); äv. refl. Zilliacus Soc. 45 (1895). Vi (anlände) till Nizza .., där .. (han) borde lancera sig i sällskapslifvet. Stjernstedt Minnesbl. 206 (1912). Wrangel Forskn. 5 (1917; refl.).
B.
5) [efter motsv. anv. i fr.] vävn. inväva mönster (i tyg, i sht siden) på så sätt att fasoninslaget löper över tygets hela bredd; i sht i p. pf. i adjektivisk anv., om tyg l. mönster; jfr BROSCHERA 1. Lancerade tyger. Andersson Väfn. 110 (1880). GustStil 57 (1926).

 

Spalt L 270 band 15, 1939

Webbansvarig