Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LANK laŋ4k, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[möjl. elliptiskt av EFTERLANK]
vid brännvinsbränning erhållen alkoholsvag l. alkoholfri finkelhaltig destillationsprodukt l. destillationsåterstod; äv. (o. numera nästan bl.) i utvidgad anv., om tunn l. smaklös dryck i allm. Att bränvijn duger intet .. om det luktar eller smakar det aldra minsta utaf lank. Valleria Hush. 57 (c. 1710). Berzelius Kemi 5: 979 (1828). Ah, tvi fan så dåligt bränvin! Det var bara lank. Wennerberg 2: 162 (1850, 1882). Urlakningen fortsättes så länge lanken visar sig innehålla någon alkohol. Leufvenmark Vin. 1: 22 (1869). Engström Glasög. 16 (1911; om öl). Att du .. vill bjuda på sån lank. Östergren (1931; om dåligt kaffe). — jfr BRÄNNVINS-, EFTER-LANK.
Ssgr: LANK-KOLONN. (†) rektificerkolonn. TT 1872, s. 145. 2UB 4: 565 (1899).
-ÄTTIKA. (†) brännvinsättika. Bergius Småsak. 1: 75 (1757).

 

Spalt L 268 band 15, 1939

Webbansvarig