Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LANDSPROFOSS lan3ds~profos2 l. lan3s~, l. ~prå- l. ~prω-, m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(land- 1636. lands- (-dz-) 1566 osv. landt- 1646. landtz- 1646. — Se för övr. PROFOSS; jfr anm. nedan)
Etymologi
[av LAND (i bet. 2 b) o. PROFOSS]
1) (förr) till landsstaten hörande rättsbetjänt; stundom svårt att skilja från 2. Hans Nilsonn Landz prophos wtij smålandh. ArkliR 1566: 13 (1566). (Landshövdingen) skall haffua sigh till bijståndh .. een Landz Prophosz och Vnder-Prophosz medh een tienare, som deels föllia Landzhöffdingen .. och exequera Landzfreden, ordinancer och befallninger. RF 1634, § 25. Vår tids Landsfiscaler hette .. (vid 1600-talets början) LandsProfosser. Hallenberg Hist. 2: 524 (1790). Sörndal Länsstyr. 69 (1937; om förh. på 1600-talet).
2) (†) (lägre) militär befattningshavare med uppgift att övervaka ordningen, utföra åtal, värkställa bestraffning o. d. inom ett truppförband, profoss; jfr 1. Hanss wann brunSuÿck Landz pråfoss wnder hoff Fanenn. ArkliR 1566: 4 (1566).
Anm. I ä. tid förekomma (sannol. i bet. 2) formerna landzpasath (KlädkamRSthm 1619 A, s. 115 a), landspossat (Hallenberg Hist. 4: 735 (cit. fr. c. 1618)), landpresat (Mönsterrulla 1621, s. 2 b), lanpresat (Mönsterrulla 1621, s. 13 b), vilka samtliga uppkommit gm förvanskning av landsprofoss.
Ssg (till 1): LANDSPROFOSS-KAVLE. (förr) budkavle varmed landsprofoss uppbådade deltagarna i ett landsting (se d. o. 1)? NorrlS 10: 11 (1630).

 

Spalt L 240 band 15, 1939

Webbansvarig