Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LANCASTER- laŋkas3ter~ l. lan-, äv. 300~l. 400~, äv. med eng. uttal, förr äv. LANCASTERS-.
Ordformer
(äv. skrivet lankaster-)
Etymologi
[till namnet på den eng. pedagogen Joseph Lancaster (se nedan)]
(förr) i sht pedag. i fråga om visst av den skotske pedagogen Andrew Bell († 1832) o. den engelske pedagogen Joseph Lancaster († 1838) utbildat undervisningssystem, det s. k. monitörsystemet l. växelundervisningsmetoden (med mera kunniga elever undervisande mindre försigkomna kamrater).
Ssgr: A: LANCASTER-LÄRARE. Hagström Herdam. 2: 274 (1898; om förh. på 1820-talet).
-METOD(EN). Andersson (1845, 1857). Jfr: Lugga barn skall han (dvs. klockaren) på Lankaster-methoden. JWBäckström (1843) hos Böttiger 3: 71. —
-POJKE. elev i lancasterskola. Wetterbergh Penning. 43 (1847).
-SKOLA, r. l. f. (lancaster- 1828 osv. lancasters- 1822). ConvLex. 2: 342 (1822). Motioner om Lancaster-Scholors inrättande. BtRStP 1828—30, 8: nr 86, s. 5. Lundin StockhMinn. 1: 122 (1904; om förh. på 1830-talet).
B (†): LANCASTERS-SKOLA, se A.
Anm. Ss. adj. till personnamnet Lancaster användes (i fråga om ä. förh., i sht pedag.) avledningen lancastersk (äv. skrivet lankastersk). Gerelius BrittUppf. 5 (1820). Det lankasterska systemet. Verd. 1883, s. 129.

 

Spalt L 155 band 15, 1939

Webbansvarig