Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LANCASHIRE- laŋ1kaʃi3r~ l. lan1-, äv. 300~ l. 400~, äv. med eng. uttal.
Etymologi
[till ortnamnet LANCASHIRE]
(i fackspr.) i ssgr, för att beteckna ngn l. ngt ss. hemmahörande i l. härstammande från osv. det engelska grevskapet Lancashire; särsk. metall. i fråga om viss i Sv. på 1830-talet införd härdfärskningsmetod.
Ssgr (i sht metall.): LANCASHIRE-FÄRSKNING. 2NF 1: 581 (1903).
-JÄRN. JernkA 1852, s. 119. SvUppslB (1933).
-METOD(EN). Uppl. 2: 200 (1906). Rosman BjärkSäb. 3: 204 (1927).
-PANNA. tekn. = -ÅNGPANNA. Zidbäck (1890). VaruhbTulltaxa 1: 461 (1931).
-PROCESS(EN). jfr -METOD(EN). 2NF (1911).
-ÅNGPANNA~020. tekn. cylindrisk ångpanna med stort vattenrum o. två bredvid varandra liggande eldrör. 2NF (1911). SvUppslB (1933).

 

Spalt L 154 band 15, 1939

Webbansvarig