Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LAMPERS, n. (KlädkamRSthm 1647, s. 1 a); pl. = (KlädkamRSthm 1641 A, s. 39 a); l. LÄMPER, n. (KlädkamRSthm 1565 F, s. 7 b); l. LENNPER, n. (HB 1: 237 (1586)).
Ordformer
(lampers(s) 15801674. lemper 1561 (: Lemperlakann)1586, 1595 (: Lemperlakan). lempers- (i ssg) 1593 (: Lempersband). lennper 1586. lämper 15651573 (: Lämper laken). lämpers- (i ssg) 1583 (: lämperss hatte band). lempz- (i ssg) 1567 (: Lempz lakann))
Etymologi
[jfr ä. d. lampers, flor; av holl. lamfer, mnl. lamper(s), lamfeter, florsartad vävnad, sorgslöja; av ovisst urspr. (möjl. bildat till ett ortnamn)]
(†) ett slags tyg (sannol. av florsartad beskaffenhet); äv.: avpassat stycke l. klädespersedel av detta tyg. KlädkamRSthm 1565 F, s. 7 b. Till Slotts Loffuen på Stocholm om Rött och Grönt Lennper, Mönster och Görlesk till att Cläde Wåningerne medh. HB 1: 237 (1586). 7 str Hwyte Lampers (värda) 199 (daler) 16. KlädkamRSthm 1641 A, s. 39 a. BoupptSthm 1676, s. 37 a (1674). — jfr SIDEN-LAMPERS.
Ssgr (†): A: LÄMPER-LAKAN. (lämper- 1561 (: Lemper-)1595 (: Lemper-). lempz- 1567) = LAMPERS. KlädkamRSthm 1561 E, s. 47 a. Därs. 1595 B, s. 113 a.
B: LÄMPERS-BAND. Lempersband 20 alner. KlädkamRSthm 1593 B, s. 16 a.
C: LEMPZ-LAKAN, se A.

 

Spalt L 151 band 15, 1939

Webbansvarig