Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LAKTUK laktɯ4k l. lak4tuk, äv. 32 (la`ktuk Weste, lacktúk Dalin, laktūk Östergren (1931); på accentueringen 40 l. 32 häntyder metern hos Adlerbeth HorSat. 71, 89 (1814), Levertin NDikt. 120 (1894), VLitt. 3: 826 (1902)), r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er (Linc. G 6 b (1640) osv.) ((†) = (Rålamb 14: 102 (1690), Lundin o. Strindberg GSthm 549 (i handl. fr. 1723)); -ar (Rålamb 14: 125 (1690), Hoppe (1892))); l. (numera bl. tillf.) LAKTUKA laktɯ3ka2 (la`ktuka .. (äfv. ) Weste), r. l. f.; best. -an; pl. -or (Salé 94 (1664), SvBrIt. 1: 75 (c. 1700)); förr äv. LAKTUKE l. LADDUK l. LATTUK l. LATTIK, r. l. f.?
Ordformer
(förr äv. lac(h)-, lack-, -uc(k)(-). -uk 1538 osv. -uka 15781898. -uke c. 1580. lad(d)uk 17381815. laduke 1872. lattik (-ich) 16391664. lat(t)u(c)k 1664 (: Latuker, pl.)1844)
Etymologi
[fsv. lactucum, dat. pl.; jfr (ä.) d. laduk, lat(t)uk, laktuk(æ), nor. laktuk; jfr äv. fsv. lätikia; av lat. lactuca, avledn. av lac, mjölk (med syftning på den ymniga mjölksaften i de gröna växtdelarna), resp. av fht. ladduch(a), latoch, mnt. lattuke, lattike, t. lattich, av lat. lactuca (se ovan)]
1) (numera nästan bl. arkaiserande) växt som tillhör släktet Lactuca Tourn.; i sht om Lactuca sativa Lin., sallad; äv. ss. ämnesnamn l. födoämne. VarRerV 57 (1538). Gudh haffuer .. befalat Israels Barnom, att the skulle äta Påskalambet medh bitter lactuka. PJGothus Korss G 2 b (1588). Lachtuka skal man såå om Hösten. Månsson Trääg. V 4 a (1643). Lattik eller Lactuk är en mechta godh rätt. Mollet Lustg. C 3 a (1651). Sängar uhtom staden med lactukor. SvBrIt. 1: 75 (c. 1700). Närmast kålen är laktuk en af de mest odlade trädgårdsväxterna. UB 3: 346 (1873). Karlfeldt FridVis. 40 (1898). Strindberg HMin. 2: 123 (1905). — jfr BLAD-, HUVUD-, KRUS-LAKTUK(A). — särsk. (†) i uttr. spansk laktuk, om viss salladsart. Condit: Lactucæ Hispanicæ Spansk Lattuk. ApotT 1698, s. 14.
2) (lattich) [efter motsv. (felaktiga) anv. av t. lattich; se för övr. under ATTIG] (enst., †) växten Sambucus ebulus Lin., sommarhyll; jfr ATTIG. Schroderus Comenius 136 (1639; t. texten: der Attich).
Ssgr (till 1): A: LAKTUK-BLAD. (laktuk- c. 1885 osv. laktuke- (-æ-) 16281690) (numera bl. ngn gg i arkaiserande stil) salladsblad. Månsson Ört. 160 (1628). Söderhjelm Levertin 1: 198 (i handl. fr. c. 1885).
-FRÖ. (laktuk- 15781749. laktuka- 1578. laktuke- 15841642. laktuken- 1613. laktuks- 1749) (†) salladsfrö. BOlavi 19 b (1578). Lind (1749).
-SALLAD. (laktuk- 1749 osv. laktuke- (-æ-) 1650) (numera bl. ngn gg i arkaiserande stil) om sallad ss. maträtt (tillredd av Lactuca sativa Lin.); förr äv. i uttr. spansk laktuksallad, om sallad tillredd av ”spansk laktuk” (se LAKTUK 1 slutet). Kockeb. C 2 a (1650). GLindqvist hos Essén Prill. 13 (1920).
-STJÄLK. (laktuke- 1755. laktuken- 1613) (numera bl. ngn gg i arkaiserande stil) salladsstjälk. Chesnecopherus RegIter F 1 a (1613). Warg 620 (1755).
B (†): LAKTUKA-FRÖ, se A.
-VATTEN, se C.
C (†): LAKTUKE-BLAD, -FRÖ, se A.
-HUVUD. (laktuke- 1690. laktuker- 1664) salladshuvud. Salé 49 (1664). Rålamb 14: 101 (1690).
-SALLAD, -STJÄLK, se A.
-VATTEN. (laktuka- 1578. laktuke- 15781739) destillat på Lactuca virosa Lin. BOlavi 2 b (1578). Månsson Åderlåt. 61 (1642). ApotT 1739, s. 6.
D: LAKTUKEN-FRÖ, -STJÄLK, se A.
E: LAKTUKER-HUVUD, se C.
F: LAKTUKS-FRÖ, se A.

 

Spalt L 132 band 15, 1939

Webbansvarig