Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LAKT, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(lacht)
Etymologi
[av t. lacht, slagg; av ovisst urspr.]
(†) hyttk. slagg; jfr LACK, sbst.4 1, LAKTER, sbst.2 NoraskogArk. 4: 209 (i handl. fr. 1719). Därs. 218.
Ssgr (hyttk., †): LAKT-KROK. krok varmed slagg framdrages ur masugn; jfr LAKTER-KROK. NoraskogArk. 4: 209 (1719).
-SPETT. spett varmed slagghålet i en masugn öppnas o. masugnens ställe rensas. NoraskogArk. 4: 221 (1719).

 

Spalt L 131 band 15, 1939

Webbansvarig