Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LAJ- laj3~.
Ordformer
(lai- 1799 (: lai broder). laij- 1825 (: Laij-Broder). laj- 1847 (: lajbroder)1891 (: lajbroder))
Etymologi
[jfr d. laje, lekman; av t. laie, lekman, av fht. leijo, leigo, av mlat. laicus (se LAIKER)]
(i fråga om katolska förh.) i ssgr, för att beteckna att ngn icke tillhör det andliga ståndet.
Ssgr: LAJ-BRODER. [jfr t. laienbruder, eng. laybrother, ävensom fr. frère lai] (†) lekmannabroder, ”tjänande broder”; jfr LEK-BRODER. Spiess Bergtr. 102 (1799; klandrat i JournSvL 1799, s. 358). Almqvist Syster 238 (1847). WoJ (1891; ålderdoml.).
-SYSTER. [jfr t. laienschwester, eng. lay-sister, ävensom fr. sœur laie] (†) ”tjänande syster”; jfr LEK-SYSTER. SvTyHlex. (1851). Hoppe (1885; under laienschwester).

 

Spalt L 121 band 15, 1939

Webbansvarig