Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LAG la4g, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. (föga br.) -ar (Celsius Alm. 1732, s. 28, TT 1885, s. 131).
Etymologi
[fsv. lagher, motsv. isl. lǫgr, vätska, saft, insjö, vattendrag, av ett germ. laȝu-, motsv. lat. lacus, insjö (se LAGUN), ävensom fir. loch, insjö, fslav. loky, rägn]
1) vätska som erhållits därigm att (med l. utan kokning) ngt upplösts l. musten av ngt utdragits i vatten o. d.; avkok, dekokt, lösning; flytande extrakt. Koka en (stark) lag av ngt. BOlavi 4 a (1578). Tagh starck ättikia, åbrodd och malört, siudh them tillsamman, och twå hufudett medh then kokade lagen. OMartini Läk. 41 (c. 1600). Den i karen efter fodrets blötning qvarblifvande lagen, är för boskapen en styrkande dryck. LBÄ 44—50: 336 (1801). Mjölk-kärlen håller .. (lagårdspigan) rena och fria från syra, med en lag kokad på libbsticka, dill, eklöf och enris. Alm. 1803, s. 39. Sockret och vattnet kokas till en klar lag. Holm JordGer 83 (1916). TurÅ 1934, s. 115. — jfr BJÖRK-, BRYGG-, EKBARKS-, EN-, ENBÄRS-, HUMLE-, HÄGG-, HÖ-, ISOPS-, MALÖRTS-, SOCKER-, SÖRP-LAG m. fl. — särsk.
a) garv. lösning l. flytande extrakt av garvämne. Hülphers Norrl. 2: 184 (1775). TT 1885, s. 131. En viktig regel är att huden går från svagare till starkare lag. Fatab. 1935, s. 180. — jfr GARV-LAG.
b) (†) i allmännare o. bildl. anv. Bureus Nym. 2: 8 (1637). (Jesus’) ögon vättes af min ögons bittra lag. Kolmodin QvSp. 2: 91 (1750).
2) (numera föga br.) (utpressad) saft (ur bär l. frukt o. d.). Ålaijster förmengdt medh Lagen aff Hwslöök, och litet ther aff i Örat låtit, .. hielper them som sin hörsl mist hafwa. Månsson Åderlåt. 10 (1642). Lind (1749). De miukaste (hjortronen) kramas sönder och vrides lagen ut genom en hårduk. Warg 423 (1755). Östergren (1931).
3) (numera mindre br.) sav; jfr LAKE, sbst.4 2. Då .. (lönnen) om våren väckes, gifver hon lag, hvaraf socker kan tilverkas. Aspelin Fl. 23 (1749). Sundén (1886). Östergren (1931). — jfr BJÖRK-LAG.
Ssgr: (1 a) LAG-GARVNING. garv. Den nya (garv-)metoden förenklar och påskyndar garfningen, i det att till garfning användes endast det flytande extraktet af garfmaterialet, lagen. .. Denna metod kallas .. laggarfning. Hirsch LbGarfv. 98 (1898).
(1) -PANNA. (förr) mäskpanna (i brännvinsapparat). Hülphers SvStäd. 2: 105 (1783). ÖgCorr. 1854, nr 75, s. 4.
(1) -VÖRT. (†) vört. Tag hälften af god lag-vört och hälften efterlanck efter godt brännevin. Warg 653 (1755). Alm(Gbg) 1770, s. 41.

 

Spalt L 66 band 15, 1939

Webbansvarig