Publicerad 1939   Lämna synpunkter
LABORIÖS, adj.
Ordformer
(-eus 16651716. -ös 18451904)
Etymologi
[jfr t. laboriös, eng. laborious; av fr. laborieux, av lat. laboriosus, avledn. av labor, arbete. — Jfr LABORERA]
(†) arbetsam, flitig; äv.: mödosam. Grubb 837 (1665). Ekbohrn (1904).

 

Spalt L 12 band 15, 1939

Webbansvarig