Publicerad 1939   Lämna synpunkter
KÖRNA ɟœ3rna2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr d. kørne, av t. körnen, avledn. av korn, punktliknande fördjupning (se KORN); eg. samma ord som KÖRNA, v.2 — Jfr KÖRNARE, sbst.1]
tekn. med körnare inslå fördjupning(ar) i metallföremål o. d. TT 1876, s. 61. Bergman HbJärn 5: 171 (1934).
Ssgr (tekn.): KÖRN-MÄRKE. punktliknande märke som anbringas med körnare på föremål av metall (l. annat material) för att markera gräns l. utgångspunkt för bearbetning o. d.; jfr -SLAG. Smith 223 (1916).
-PUNS. puns med en avrundad l. konisk spets som påminner om en körnspets, kulpuns. Eneberg Karmarsch 2: 474 (1861).
-SLAG. anbringande av körnmärke; äv. konkret: körnmärke. Stötbottnarne äro märkta med ett eller två körnslag (punkter). De Ron o. Virgin I. 1—3: 10 (1886). På kärnröret hade med körnslag 3:ne punkter blifvit anbragta, utmärkande det ställe, der mantelns framända borde stanna efter krympningen. TSjöv. 1890, s. 59. SFS 1910, nr 47, s. 8.
-SPETS.
-STAMP, r. l. m. stamp med konformig l. koniskt avrundad spets. Rinman JärnH 142 (1782).

 

Spalt K 3852 band 15, 1939

Webbansvarig