Publicerad 1939   Lämna synpunkter
KÖLFATA, v. -ade. vbalsbst. -NING.
Etymologi
[sannol. folketymologisk ombildning av KALFATA (se KALFATRA 1) i anslutning till KÖL 1]
(†) = KALFATRA 1. Wij äre uti erfarenheet kombne att .. skeppen skole behöfwa på nytt at köhlfatas. K11R 29/6 1673. At låta denne köhlfatning förrättas. Därs.

 

Spalt K 3795 band 15, 1939

Webbansvarig