Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KYRASSIÄR kyras14r l. 10—, l. 4r, l. KYRASSJÄR ky1rasjä4r l. kyr1-, l. 4r, m.; best. -en, äv. -n; pl. -er; förr äv. KYRASSERARE, m.; pl. =.
Ordformer
(chi- 1707. ki- (ci-) 17041788. cho- 1622. co- 1621. cou- 1710. chu- 16261630. ku- (cu-) 16321836. kui- (cui-) 16241857. chy- 16221635. ky- 1626 osv. kö- (cö-) 16211640. -ras(s)- 1622 osv. -rash- 1626. -ratz- 1621. -res- 1652. -ris(s)- 16261846. -ritz- 1635. -er (-eer) 16211846. -ier 16301857. -ir 1738. -iär 1900 osv. -jär 1916 osv. -erare 1687. -erer 16401682. -erere 1624. -ierare c. 1700)
Etymologi
[av t. kürassier, ä. t. kürassierer, av fr. cuirassier; avledn. av KYRASS]
(förr) beriden krigsman utrustad med kyrass; äv. i utvidgad anv., om ryttare tillhörande Livregementsbrigadens kyrassiärkår. KlädkamRSthm 1621 A, s. 101 a. Jagh .. vill mitt compagni körasserer complet göre. OxBr. 5: 184 (1623). Denn stora kostnadt, som (blivit) på dett companij köriserer anvent. OxBr. 3: 255 (1631). Cuirassierer är tungt rytteri, har harnesk och kask, samt till anfallsvapen värja eller pallasch samt pistoler. Hazelius Förel. 11 (1839). SvUppslB (1933).
Ssgr (förr): A: KYRASSIÄR-HARNESK. (kyrassiär- 1932. kyrassiärer- 1686) BoupptSthm 3/7 1686.
-HÄST. (kyrassiär- 17961836. kyrassiäre- 1640. kyrassiärs- 1623) AOxenstierna 2: 566 (1623). Hvar ryttare skulle hafva en stark och väl besutten Cuirassier-häst. Hallenberg Hist. 5: 448 (1796; om förh. 1626).
-KOMPANI. (kyrassiär- 17581836. kyrassiärer- 1622) AOxenstierna 1: 385 (1622). OxBr. 1: 307 (1626).
-KÅR. under tiden 17921815 benämning på den första av Livregementsbrigadens tre kårer (i vars uniform dock ingen värklig kyrass ingick). Braunerhjelm LifregHäst 4: 223 (i handl. fr. 1791). Kuirassiercorpsens kyllrar, harnesk och kasker torde väl, såsom i fält mera hinderliga och besvärliga än gagnande, då ej medtagas. KrigsmSH 1802, s. 63. Instruction för Ryttarne vid Cuirassier-Corpsen af Kongl. Lif-Regements-Brigaden. (1805; titel). Uppl. 2: 639 (1908).
-ORDNING. (†) reglemente för kyrassiärer. Till .. de 2 värffuede Tyske chyrasserer comp. efter chyrasser-ordning, 1 månads soldh i penningar. AOxenstierna 1: 385 (1622).
-REGEMENTE. KKD 10: 168 (1710). Mankell Fältsl. 51 (1857).
-RYTTARE. kyrassiär. G2AR 1622, s. 24 b.
-UTRUSTNING~020. Alm BlVap. 244 (1932).
-VAKT. särsk. om vakt bestående l. värkställd av officerare o. manskap ur kyrassiärkåren. (Jag) kom .. på Norrbro, der jag vid alla uppgångarna till slottet får se kyrassiervakter fördelas. Trolle-Wachtmeister Ant. 1: 177 (1809). Premier-Löjtnanten .., som var på Cuirassiervakt, såg en Infanteri-piket marschera gatan uppföre. JournLTh. 1810, s. 271.
B (†): KYRASSIÄRE-HÄST, se A.
C (†): KYRASSIÄRER-HARNESK, -KOMPANI, se A.
D (†): KYRASSIÄRS-HÄST, se A.

 

Spalt K 3511 band 15, 1938

Webbansvarig