Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KYRASS kyras4, r. l. m. ((†) n. VaruhusR 1541, Sylvan Vial 1: 173 (1863)); best. -en (ss. n. -et); pl. -er; förr äv. KÖRITS, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Ordformer
(chy- 16221686. ci(j)- 16581707. kio- 1541. kiö- 15411663. ko- (co-) 15411625. ku- (cu-) 17961815. kui- (cui-) 16431863. ky- 1526 osv. kö- 15261854. körris 1543. -ras 1643. -rass 1634 osv. -retz 1541. -risk 1614. -riske 1663. -ris(s) 15261749. -risse 1541. -rits (-ridz, -ri(t)z) 15261775. -rytz (-rydz) 15261656. körs 1563. körsk 1590)
Etymologi
[av t. kürass (ä. t. küriss, koritz), eg.: läderpansar, av fr. cuirasse, it. corazza, till lat. coriaceus, av läder, till corium, läder]
(förr) rustning (av metall, plåt l. ringar), särsk. för ryttare, harnesk (täckande kroppen helt l. delvis); i senare tid om kyrassiärernas bröst- o. ryggharnesk. Halffue köritz. G1R 3: 159 (1526). (Konungen) redh .. sielff i fult köridtz. Svart G1 159 (1561). Hvar adelsmann (skall) hafve på sitt egit lif ett helt kyritz med enn bardt, skåttfrit före och bak. RA I. 2: 50 (1562). Köritz medh Låårskenor. OrdnLilleTull. 1658, s. B 3 b. Kyrassen .. är nu mera blott en paraderings-persedel, eller ett arsenals-inventarium. KrigVAH 1805, s. 96. Det stärkta skjortbröstet satt styft som en kyrass. Arsenius MannKläd. 31 (1902). Kyrass .. bars i Sverige sist av Livdrabantkåren. SvUppslB (1933). — jfr HALV-KYRASS, -KÖRITS.
Ssgr (förr. Anm. Åtskilliga av nedan anförda ssgr beteckna vapen l. andra persedlar avsedda för harneskklädda ryttare): A: KYRASS-BYGEL. (kyrass- 1561. kyrasse- 15631564) jfr BYGEL 1. TullbSthm 17/5 1561. ArkliR 1564: 7 (1564).
-HJÄLM. (kyrass- 15591564. kyrasse- 1560) Köris hielme. ArkliR 1560: 1 (1559). Därs. 1564: 7 (1564).
-KLUBBA, r. l. f. stridsklubba avsedd att användas mot harneskklädd motståndare. Spak BlVap. 16 (1890; om medeltida förh.).
-KRAGE. ArkliR 1561: 2 (1561).
-RAPPERE, n. (†) jfr RAPPIR. FörtHertJohLösegend. 1563, s. 31.
-SADEL. (kyrass- 15411654. kyrasse- 1557) för harneskklädd ryttare. VaruhusR 1541. En godh Kyrisz Sadel aff godh Kardewan. SthmStadsord. 1: 115 (1654).
-SVÄRD. (kyrass- 15411563. kyrasse- 15411563) VaruhusR 1541. ArkliR 1561—63: 3 (1563).
B (†): KYRASSE-BYGEL, -HJÄLM, se A.
-KISTA. för förvaring av kyrass. ArkliR 1561: 2 (1561).
-SADEL, se A.
-SKO, m. HH 2: 26 (1548).
-SPORRE. ArkliR 1562: 5 (1562).
-SVÄRD, se A.

 

Spalt K 3511 band 15, 1938

Webbansvarig