Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KVARTAN kvarta4n, sbst.3, r. l. m.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er; l. KVARTANA kvarta3na2, sbst.2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(förr äv. q-. -an 1847 osv. -ana 1910 osv.)
Etymologi
[ytterst av it. quartana, eg.: fjärdedels (kanon), benämning på 25-pundig kanon (i motsättning till den äldre, 100-pundiga); avledn. av quarto, av lat. quartus (se KVART, sbst.). — Jfr KARTOG]
(förr) mil. kartog. KrigVAT 1847, s. 83. Jensen SvMinn. 129 (1910).

 

Spalt K 3363 band 15, 1938

Webbansvarig