Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KVARTAL kvarta4l, n.; best. -et; pl. = l. -er.
Ordformer
(förr äv. q-. -al 1614 osv. -all 1656 (: qvartall penningar)1675 (: qvartallvijs))
Etymologi
[jfr t. quartal; av mlat. quartale (anni), fjärdedel(en av ett år), n. av quartalis, avledn. av quartus (se KVART, sbst.). — Jfr KARDEL, sbst.2, KVARTELL]
1) fjärdedel(en) av ett år; särsk. om var särskild av de fyra tremånadersperioder som börja den första januari resp. april, juli o. oktober. Petreius Beskr. 2: 159 (1614). (Hyran skulle betalas) sist å dagen före hvarje qvartals början. 1NJA 1874, s. 3. Affärslivets vana .. att räkna i halvår och kvartal. Nilsson FestdVard. 211 (1925). — jfr HYRES-, KALENDER-KVARTAL.
2) i överförda anv. av 1.
a) (i fråga om förh. under skråväsendets tid) sammankomst som mästare o. gesäller inom ett skrå höllo en gg i kvartalet. MeddNordM 1897, s. 102 (1712). Ambrosiani SvSkråämb. 24 (1920).
b) (†) om häfte, band l. dyl. av publikation som utkommer kvartalsvis. DA 1793, nr 51, s. 3.
c) (i sht förr) pänningsumma l. ranson som erhålles l. utbetalas (utlämnas) kvartalsvis; särsk. om lön, pension, hyra o. d. SynodA 1: 313 (1728). Gud gifve oss snart igen fred och quartaler! 2Saml. 8: 14 (1789). Qvartalet räckte blott för en vecka. Blanche Bild. 4: 128 (1865). Östergren (1931). — jfr HYRES-KVARTAL.
3) (†) i fråga om månen: kvarter. Linné Gothl. 304 (1745).
Ssgr (i allm. till 1): A: KVARTAL-FÖRSLAG, -PÄNNING, -SAMMANKOMST, -SEDEL, -SKRIFT, -VIS, se B.
B: KVARTALS-AVGIFT~02, äv. ~20. SynodA 1: 470 (1769).
(2 c) -DAG. (mindre br.) kvartalsvis inträffande betalningsdag; numera i sht i fråga om betalning av hyra. Serenius (1734; under quarter-day). Bergman Lappk. 23 (1904). Östergren (1931).
-FÖRSLAG. (kvartal- 1763. kvartals- 1704 osv.) (numera bl. i Finl.) i sht kam. (summarisk) översikt över ett kvartals räkenskaper l. dyl.; kvartalsredogörelse; jfr FÖRSLAG, sbst.3 3. CivInstr. 492 (1704). SFS 1892, nr 32, s. 37. Cannelin (1921).
-HYRA, r. l. f. jfr HYRA, sbst.2 2 a. Berndtson (1880).
-LÖN. (i sht förr) Serenius (1734; under quarteridge).
-MÅNAD.
1) (mera tillf.) om den första månaden i ett kvartal. Skattefria bli .. alla fyra kvartalsmånaderna januari, april, juli och oktober. SvD(B) 1938, nr 208, s. 3.
2) (†) den sista månaden i ett kvartal (då ”kvartalsförslag” borde avlämnas). FoU 20: 369 (1784). SPF 1849, s. 122.
-PÄNNINGAR, pl. (kvartal- 1656. kvartals- 1602 osv.) (förr) om vissa slags avgifter som erlades kvartalsvis. Thulin Mant. 1: 83 (i handl. fr. 1602; om ett slags skatt i Norrland o. Dalarna). MeddNordM 1897, s. 90 (1656; om avgift till skråämbete). DvSchulzenheim PVetA 1799, Bih. s. 5 (om skolavgift).
-RÄKNING.
1) (†) räkenskaper omfattande ett kvartal. Stiernman Com. 3: 1072 (1672). SFS 1826. s. 872.
2) räkning på gjorda inköp o. d., utfärdad för ett kvartal. Firman skickade ut kvartalsräkningar.
-RÄNTA, r. l. f.
1) (†) kvartalsvis utgående skatt? jfr -PÄNNINGAR. HSH 31: 467 (1662).
2) låneränta för ett kvartal. —
-SAMMANKOMST~002 l. ~200. (kvartal- 1882. kvartals- 1720 osv.) i sht (förr) om skråämbetes sammankomst en gg i kvartalet; jfr KVARTAL 2 a. PH 1: 203 (1720).
-SEDEL. (kvartal- 1672. kvartals- 1673) (†) pänninganvisning på ngns lön för ett kvartal; jfr KVARTAL 2 c. BoupptSthm 1672, s. 959 a. Därs. 1673, s. 328 a.
-SKIFTE. övergång från ett kvartal till det följande. Sthm 3: 192 (1897).
-SKRIFT. (kvartal- 1828 osv. kvartals- 1900 osv.) i sht om tidskrift som utsänder ett häfte varje kvartal. Theologisk Quartalskrift (1828; tidskriftstitel).
-VIS, adv. (kvartal- 1675. kvartals- 1635 osv.) (en gång) varje kvartal. RP 5: 99 (1635).
(jfr 1) -ÅR. (†) kvartal. LReg. 252 (1650).

 

Spalt K 3361 band 15, 1938

Webbansvarig