Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KURIALISK, adj.
Etymologi
[till KURIAL]
(†)
1) motsv. KURIAL I 1: som håller strängt på etiketten; cirklad, ceremoniös; om sak: som vittnar om dylik egenskap. Thorild Bref 1: 116 (1785). Han är så kurialisk att han aldrig försummar betala en visit. Weste FörslSAOB (1823). Meurman (1846; med hänv. till ceremonialisk).
2) motsv. KURIAL I 2, om skriftlig framställning: hållen i kurialstilens former. Hans styl är altför kurialisk. Weste FörslSAOB (1823). Almqvist (1844; under beskrifva).

 

Spalt K 3254 band 15, 1938

Webbansvarig