Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KULVERT kul4vert (kúllvärrt Dalin), r. l. m.; best. -en; pl. -ar (Platen SvFörsv. 25 (1828) osv.), äv. -er (Didring Malm 1: 73 (1914)).
Ordformer
(förr äv. skrivet cul-)
Etymologi
[av eng. culvert, av ovisst urspr.]
(i sht i fackspr.) av granit o. dyl. l. av korta betongrör (”kulvertblock”) byggd passage gm vilket vatten (en bäck o. d.) ledes genom l. under en vägbank (järnvägsbank) l. under en kanal; jfr AVLOPPS-VALV; äv. allmännare, om (grövre) ledning av betong (för avlopp l. för framdragande av gas-, vatten- o. elektriska ledningar under gator m. m.); äv. skogsv. om vattenränna för framsläppande av timmer genom landsvägsbro (flottbro). Forsell GöthaCanal 16 (1818). (Göta kanal) har .. 27 kulvertar eller aflopps-hvalf. Agardh (o. Ljungberg) I. 2: 167 (1853). HufvudkatalSonesson 1920, 4: 53. Flottbroar (måste ofta) förses med kulvertar o. s. v. HbSkogstekn. 367 (1922).
Ssgr (i sht i fackspr.): KULVERT-BLOCK. TT 1893, Byggn. s. 18.
-FÖRBINDELSE. förbindelse gm kulvertledning(ar). UNT 1930, nr 10646, s. 5.
-LEDNING. konkret. Man höll på att draga en kulvertledning förbi kraftstationen. SvD(A) 1922, nr 59, s. 8. GHT 1934, nr 65, s. 10.

 

Spalt K 3184 band 15, 1938

Webbansvarig