Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KULTURELL kul1turäl4 l. -tɯ-, ngn gg 4l, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-el 18891896. -ell 1889 osv.)
Etymologi
[jfr d. kulturel, t. kulturell, fr. culturel, ävensom eng. cultural]
adj. till KULTUR 8: som gäller l. hänför sig till l. ägnats åt l. avser (har till uppgift) att främja (osv.) kulturen (särsk. litteratur, vetenskap, konst o. d.) resp. dess utveckling l. spridning o. d., kultur-; äv. (i vissa fall med anslutning till KULTUR 7): som representerar l. står i överensstämmelse med en högre (andlig) kultur, kultiverad, bildad, bildande, bildnings-. Kulturella angelägenheter, behov, framsteg, intressen, strävanden, syften, traditioner, uppgifter, värden, ändamål. Vårt kulturella arv. I kulturellt avseende. Ett folk som står i kulturell beröring med, i kulturellt beroende av ett annat. Den kulturella utvecklingen. I kulturella kretsar. Kulturell dans, dvs. (dansande av) folkdans(er), med särskild tanke på dylik dans ss. ett värdefullt element i den folkliga kulturen. Nationernas politiska och kulturella lif. VRydberg i AB 1889, nr 286 A, s. 1. En .. talare .. inspirerades till en .. hyllning av rikedomen som .. skapare av en ny kulturell blomstring. Hallström Händ. 277 (1927). Kulturell afton i U. I. F:s lokaler. Kvartettsång. Musik, Lekar; Folkdanser. Gammal Dans. UNT 1929, nr 10360, s. 2. Här (dvs. på teatern) satt nu hela det kulturella och musikaliska Köpenhamn. SvD(A) 1933, nr 120, s. 14. Jag kan omöjligen fatta, .. hur kulturella människor kunna försvära sig åt detta kulturellt fullständigt neddragande skådespel (dvs. M. Connellys Guds gröna ängar). NDA(A) 1933, nr 16, s. 10.

 

Spalt K 3183 band 15, 1938

Webbansvarig