Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KULSEGEL, n.
Etymologi
[av t. kühlsegel]
(†) sjöt. anordning varigm frisk luft införes i ett fartygs inre. Röding SD 52 (1798). Dalin (1852).

 

Spalt K 3159 band 15, 1938

Webbansvarig