Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KULPABELT, adv., se kulpabel, adj.

 

Spalt K 3159 band 15, 1938

Webbansvarig