Publicerad 1938   Lämna synpunkter
-KULLA, adj.
Etymologi
[bildat av Linné († 1778) till KULL, sbst.1, ss. övers. av nylat. -adelphia (t. ex. i monadelphia), till gr. ἀδελφός, broder, i pl.: syskon]
(†) om växt: vars ståndarsträngar äro förenade till en så l. så beskaffad grupp l. så l. så många grupper; i ssgrna MÅNG-, SAM- o. TVE-KULLA.

 

Spalt K 3147 band 15, 1938

Webbansvarig