Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KULINARISK kul1ina4risk l. 1-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. kulinarisch, eng. culinary, ävensom fr. culinaire; bildat till lat. culina, kök (jfr KÖLNA, sbst.)]
som rör l. har avseende på (finare) mat l. matlagning. Andersson (1857). ”Jungfrun” .. utförde kulinariska konstverk. Fahlcrantz Kyrkoh. 268 (1907). Kulinariskt intresserad dam. SvD(A) 1933, nr 4, s. 18.
Avledn.: KULINARISM, r. (i vissa kretsar, föga br.) om (den) högre kokkonst(en). Sundblad GBruk 343 (1888). Ahrenberg Haap. 64 (1893).

 

Spalt K 3134 band 15, 1938

Webbansvarig