Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KUGG kug4, sbst.2, r. l. m.; best. -en.
Etymologi
[till KUGGA, v.1]
(vard., föga br.) kuggning, underkännande; jfr KUGGA, v.1 4. Vår .. lärare, som .. blottställt oss för en kugg. Wieselgren Upps. 6 (1907).

 

Spalt K 3116 band 15, 1938

Webbansvarig