Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KTONISK ktå4nisk, ngn gg ktω4-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. chthonisch, eng. chtonian, chtonic, fr. chtonien; av gr. χϑόνιος, till gr. χϑών, jord]
relig. om gudomlighet: som bor i l. under jorden o. äger makt över de avlidna (o. över jordens fruktbarhet); underjordisk; äv.: som avser gudomlighet(er) av detta slag. Fjolner (var) en ktonisk gudomlighet, som således ägde makt öfver de aflidnes andar. Schück LittRelH 1: 78 (1904). Nilsson GrRelH 15 (1921). Den ktoniska kulten sammanhänger i allm. med åkerbruket. SvUppslB 16: 236 (1933).

 

Spalt K 3103 band 15, 1938

Webbansvarig