Publicerad 1938   Lämna synpunkter
KRÄS, n.?
Etymologi
[till KRÄSA]
(†) motsv. KRÄSA 1: yppighet i mat o. dryck, vällevnad. Dhet är .. bekandt, at Krääs och Öfwerflödigheet i Maat och Drick, dödat fleere Menniskior än dhe hwasse Swerdh. RelCur. 243 (1682).

 

Spalt K 3077 band 15, 1938

Webbansvarig